குண்டுவெடிப்பு

தேர்தல்  நடைபெறும்  இடங்களில் கலவரங்களை நடத்துவதன்  மூலம்  தொகுதிகளை வெல்வது பா ஜ க வின் வழக்கம். அண்மைக்கால எடுத்துக்காட்டு முஸஃபர் நகர்.. தமிழ் நாட்டில் 2016 ஆம் ஆண்டில் சட்டமன்றத்துக்குப்  பொதுத் தேர்தல்  வருகிறது. அதில் பா ஜ க  சில இடங்களையாவது பெற வேணடிய கட்டாயத்தில் …