ராஜுவ் காந்தி

மொகலாய வம்சத்தின் கடைசி வாரிசு பகதூர்ஷா தலைமையில் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் டெல்லியைக் கைப்பற்றிய நாள் இன்று! ஆண்டு 1857. சுதந்திர போராட்டத்தில் மொகலாய வம்சத்தின் இறுதி மன்னர் பகதூர்ஷா ஆங்கிலேயர்களால் கைது செய்யப்பட்டு பர்மாவிற்கு கடத்தப்பட்டார். அடக்கம் செய்யபடுவதற்கு இந்திய மண்ணில் இரண்டு கெஜ நிலம் கூட …