பர்மா

இரு விழிகளும் இல்லாதவர்கள் கண்ணாயிரம் என்று பெயர் வைப்பதை போல் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெறுபவர்களில் பலர் உண்மையிலேயே அதற்கு தகுதியானவர்களா என்று தொடரும் சர்ச்சையில் ஆங் சான் சூ கீயுயை சுற்றியும் சர்ச்சைகள் தொடர்கின்றன. 24 ஆண்டுகளுக்கு முன் மியான்மரின் ஆங் சான் சூகீக்கு நோபல் பரிசு …

மொகலாய வம்சத்தின் கடைசி வாரிசு பகதூர்ஷா தலைமையில் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் டெல்லியைக் கைப்பற்றிய நாள் இன்று! ஆண்டு 1857. சுதந்திர போராட்டத்தில் மொகலாய வம்சத்தின் இறுதி மன்னர் பகதூர்ஷா ஆங்கிலேயர்களால் கைது செய்யப்பட்டு பர்மாவிற்கு கடத்தப்பட்டார். அடக்கம் செய்யபடுவதற்கு இந்திய மண்ணில் இரண்டு கெஜ நிலம் கூட …