இஸ்லாமிக் ராணுவ கூட்டமைப்பு

ரியாத் (15 டிச 15):பயங்கர வாதத்தை அழிக்க சவுதி அரேபியா தலைமையில் இஸ்லாமிக் ராணுவ கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பாகிஸ்தான் உள்படை 34 நாடுகள் கூட்டமைப்பில் பங்கு கொண்டுள்ளது. ரியாதை தலைமையாக கொண்டு தாக்குதல் நடத்த இந்நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளன. தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக இந்நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுமென்று சவுதி அரேபியா …