தொடர்புக்கு

இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையம்

Oryx Taxi அருகில் உள்ள பில்டிங்,

முதல் தளம், Flat – 1

ஃபஹாஹீல்

குவைத் .

மின்னஜ்சல் : info@igckuwait.net

இணையதளம் : www.igckuwait.net

தொலைபேசி எண்: +965-2392 0478

Leave a comment

Your email address will not be published.


*