இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் ரமழான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் – 2014 / அள்ளி கொடுப்போம் (வீடியோ)

இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் ரமழான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் – 2014 / அள்ளி கொடுப்போம் (வீடியோ)

இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் ரமழான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் – 2014

உரை நிகழ்த்தியவர் : மெளலவி முகைதீன் பக்ரி பிர்தவ்ஸி

தலைப்பு: அள்ளி கொடுப்போம் (வீடியோ)

நாள்: 17.7.14

இடம்: சுவனத்து பூஞ்சோலை கூடாரம்

Leave a comment

Your email address will not be published.


*