இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் (IGC) சார்பாக ரமலான்-2014 தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி / மௌலவி ஷியாப் சலபி (இலங்கை)

இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் (IGC) சார்பாக ரமலான்-2014 தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி / மௌலவி ஷியாப் சலபி (இலங்கை)

shiyab2இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் (IGC) சார்பாக ரமலான்-2014 தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

உரை: மௌலவி ஷியாப் சலபி (இலங்கை)

தலைப்பு : இஸ்லாமிய குடும்பவியல்(வீடியோ)
இடம்: FAHAHAEEL, குவைத்

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*