இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் (IGC) சார்பாக ரமலான்-2014 தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி உரை: மௌலவி முஹைதீன் பக்ரி பிர்தவ்ஸி, முமின்களும் உள்ளமும் (ஆடியோ)

இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் (IGC) சார்பாக ரமலான்-2014 தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி உரை: மௌலவி முஹைதீன் பக்ரி பிர்தவ்ஸி, முமின்களும் உள்ளமும் (ஆடியோ)

அன்பின் இஸ்லாமிய சொந்தங்களே !
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்..,

இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் (IGC) சார்பாக ரமலான்-2014 தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி
உரை: மௌலவி முஹைதீன் பக்ரி பிர்தவ்ஸி

தலைப்பு : முமின்களும் உள்ளமும் (ஆடியோ)

இடம்: FAHAHAEEL, குவைத்

Check this out on Chirbit

Leave a comment

Your email address will not be published.


*