குஜராத்தில் மோடி நடத்திய படுகொலையை மையமாக கொண்டு வெளிவந்த சினிமா

குஜராத்தில் மோடி நடத்திய படுகொலையை மையமாக கொண்டு வெளிவந்த சினிமா

குஜராத்தில் மோடி நடத்திய படுகொலையை மையாமாக கொண்டு வெளிவந்த சினிமாதான் பர்சானியா இந்த திரைப்படம் இரண்டு தேசிய விருதுகளை பெற்றது.மேலும் பல விருதுக்ளையும் பெற்றது

இந்த படம் குஜராத்தின் வெளியிட அனுமதிக்கப்பட வில்லை(கருத்து சுதந்திர போராளிகள் அமைதி காத்தனர்)இருந்தாலும் பெரும் பொருள் செலவில் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது(அதனால் பெரும் நஷ்டம் தயாரிப்பாளருக்கு ஏற்பட்ட்டது.இந்த படத்தில் காட்சிகள் அனையத்தும் உண்மை காட்சிகள் ஆனால் அதில் சிறு பக்தி மட்டுமே இதில் உள்ளது உண்மை காட்சிகள் இதை விட கொடுமையாக இருந்தது .ஏன் மோடியை எதிர்கின்றோம் எனபது இப்போதாவது உங்களுக்கு புரிகின்றதா?நடு நிலையான இந்தியர்களே சிந்தீர்பீர்

Leave a comment

Your email address will not be published.


*