ஐ.ஜி.சி.(I.G.C.)யின் ரமளான் – 2015 நிகழ்ச்சிகள்

ஐ.ஜி.சி.(I.G.C.)யின் ரமளான் – 2015 நிகழ்ச்சிகள்

ஐ.ஜி.சி.(I.G.C.)யின் ரமளான் – 2015 நிகழ்ச்சிகள் – ஃபஹாஹீல், குவைத்.

ஐ.ஜி.சி.(IGC)யின் ரமளான் - 2015 நிகழ்ச்சிகள்

ஐ.ஜி.சி.(IGC)யின் ரமளான் – 2015 நிகழ்ச்சிகள் வழக்கம் போல ஃபஹாஹீல் பகுதியில் (அதே இடத்தில்)

ஐ.ஜி.சி.(I.G.C.)யின் ரமளான் – 2015 நிகழ்ச்சிகள் – சால்மியா, குவைத்.

ஐ.ஜி.சி.(IGC)யின் புதிய மைல்கல்லாக ரமளான் – 2015 நிகழ்ச்சிகள் முதன்முறையாக சால்மியா பகுதியிலும்

ஐ.ஜி.சி.(I.G.C.)யின் ரமளான் – 2015 நிகழ்ச்சிகள் சால்மியாவிலும் ஃபஹாஹீலிலும்.

ஐ.ஜி.சி.(IGC)யின் ரமளான் - 2015 நிகழ்ச்சிகள்

ஐ.ஜி.சி.(IGC)யின் ரமளான் – 2015 நிகழ்ச்சிகள்

குழந்தைகளுக்குத் தனியாக ஒரு விளையாட்டுக் கூடாரம்.

குழந்தைகளுக்குத் தனியாக ஒரு விளையாட்டுக் கூடாரம்

குழந்தைகளுக்குத் தனியாக ஒரு விளையாட்டுக் கூடாரம்

அஷ்ஷைஃக் மிஷாரி ரஷீத் அல் ஆஃபாஸியை போன்று ஓதும் இனிய கிராத்துடன் ரமளானில் தொழ…

ஐ.ஜி.சி.(I.G.C.)யின் ரமளான் – 2015 நிகழ்ச்சிகள் – ஃபஹாஹீல், குவைத்.  அஷ்ஷைஃக்  மிஷாரி ரஷீத் அல் ஆஃபாஸியை போன்று ஓதும் இனிய கிராத்துடன் ரமளானில் தொழ...

ஐ.ஜி.சி.(I.G.C.)யின் ரமளான் – 2015 நிகழ்ச்சிகள் – ஃபஹாஹீல், குவைத். அஷ்ஷைஃக் மிஷாரி ரஷீத் அல் ஆஃபாஸியை போன்று ஓதும் இனிய கிராத்துடன் ரமளானில் தொழ…

To register in the course, please use below link :
http://goo.gl/forms/cvgGu1Icbx

UQA Tamil Training Program Ramdan-2015

UQA Tamil Training Program Ramadhan-2015

Leave a comment

Your email address will not be published.


*