குடும்பம்

குடும்பம்

தங்களது குடும்பத்தினர்களின் எவராது நோயுற்றால் அவர்கள் மீது முஅவ்விதத்தைன் (குல் அஊது பிரப்பில் ஃபலக், குல் அஊது பிரப்பின்னாஸ்) என்று சொல்லக் கூடிய இரண்டு அத்தியாயங்களை ஓதி அவர்கள் மீது ஊதக் கூடியவர்களாக இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்தார்கள். (முஸ்லிம், 2192) தனது குடும்ப அங்கத்தினர்களில் ஒருவர் நோயுற்ற பொழுது, …

முத்துக்கள் பத்து ! விண்ணைத் தாண்டி மேலே சென்று கொண்டிருக்கும் விலைவாசி, அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தும் கல்விக் கட்டணங்கள்… இவற்றை தங்கள் வருமானத்தைக் கொண்டு பெரும்பாலானவர்களால் எளிதில் சமாளிக்க முடிவதில்லை. சில எளிய சூத்திரங்களைக் கடைப்பிடித்தால்… கஷ்டத்தில் உள்ளவர்களின் கரன்ஸி கரைவது குறையும்… ‘கஷ்டம் இல்லை’ என்கிற நிலையிலிருப்பவர்களுக்கு சேமிப்பு உயரும். …

1 2