இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் ரமழான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் – 2014 – மெளலவி முகைதீன் பக்ரி பிர்தவ்ஸி – நேர மேலாண்மை -Time Management (வீடியோ)

இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் ரமழான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் – 2014 – மெளலவி முகைதீன் பக்ரி பிர்தவ்ஸி – நேர மேலாண்மை -Time Management (வீடியோ)

இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையத்தின் ரமழான் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் – 2014

உரை நிகழ்த்தியவர் : மெளலவி முகைதீன் பக்ரி பிர்தவ்ஸி

தலைப்பு: நேர மேலாண்மை -Time Management (வீடியோ)

நாள்: 13.7.14

இடம்: சுவனத்து பூஞ்சோலை கூடாரம்

Leave a comment

Your email address will not be published.


*